राजस्थान के प्रतीक चिन्ह

राज्य वृक्ष – खेजड़ी राज्य पुष्प – रोहिडा का फुल राज्य पशु – चिंकारा, ऊँट राज्य पक्षी – गोेडावण राज्य गीत -“केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश।” राजस्थान का राज्य नृत्य – घुमर राज्य शास्त्रीय नृत्य – कत्थक जस्थान का राज्य खेल – बास्केटबाॅल शुभंकर  राजस्थान के प्रतीक चिन्ह ◆ राज्य वृक्ष – खेजड़ी … Read more राजस्थान के प्रतीक चिन्ह